COPYRIGHT

© 2023 Patrik Volka

All Rights Reserved.

Powered by

Orchard Core CMS

Modul Google Analytics pro Orchard Core CMS

Image portfolio/google-analytics.jpg
Modul
.NET Core 6, JavaScript, HTML, Razor Pages, API

Modul Google Analytics pro Orchard Core CMS poskytuje programové metody pro přístup k datům přehledů v Google Analytics ( pouze služby Universal Analytics ). Modul poskytuje tyto klíčové funkce:

To vše z administračního rozhraní Orchard Core CMS.